สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

 

ป้ายผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง.jpg 
 
     อภิลักษณ์ สุขน้อย.jpg
 
    ชื่อ ส.jpg
             
อำนวยการ.jpg   ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี.jpg    ฝ่ายปราบปราม.jpg   ฝ่ายกฎหมาย.jpg  
ว่าง.jpg
 
  สุวิทย์ แพเรืองทรัพย์.jpg
 
  อานาจ ดาวเศรษฐ์.jpg
 
 

 

ยศกร เจนกาญจนดิลก.jpg

 

อำนวยการว่าง.jpg

 

ชื่อหัวหน้าฝ่าย.jpg

 

ชื่อ อำนาจ.jpg

 

ชื่อ ยศกร.jpg


 สาขาเมืองระนอง.jpg

 


สาขากระบุรี.jpg

   ธนศักดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง.jpg

 

    วิทยา เผือกนาโพธิ์.jpg

ชื่อ ธนศักดิ์.jpg   ชื่อ วิทยา.jpg

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg