สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เกี่ยวกับจังหวัด

ระนอง1.jpg
(คลิกที่ภาพเข้าสู่เว็บจังหวัดระนอง)

ข้อมูลแนะนำจังหวัดระนอง

          จังหวัดระนองจังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 568 กิโลเมตร จังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีฝนตกยาวนานถึง 8 เดือน ระนองมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 3,298 ตารางกิโลเมตร ทางตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับพม่าและมหาสมุทรอินเดีย แม้ว่าระนองจะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่เป็นดินแดนที่มีธรรมชาติสวยงาม อาทิ น้ำตกและป่าชายเลน

          สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ระนองเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการส่งออกและฟื้นฟูทรัพยากรประมง อาหารประจำถิ่นของระนองได้รับอิทธิพลจากอาหารของคนจีนฮกเกี้ยนที่เป็นผู้มาบุกเบิกตั้งถิ่นฐาน และได้วัฒนธรรมของอาหารมาเผยแพร่สืบมาถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ เมืองระนองยังเป็นประตูไปสู่พม่า เป็นการเชื่อมกันโดยเรือเช่าหรือเรือยาวข้ามฝากระหว่างสองประเทศ นักท่องเที่ยวจะหนาแน่นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เมืองระนองนี้เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองน้ำแร่และบ่อน้ำพุร้อน ยังมีสวนรุกขชาติที่สวยงาม และที่พักโรงแรมชั้นนำต่างๆที่รองรับนักท่องเที่ยวได้มากมาย

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรและประเทศสหภาพพม่า
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อำเภอสวีและอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ อำเภอเกาะสอง ประเทศสหภาพพม่าและมหาสมุทรอินเดีย
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดระนองไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดชุมพร 122 กม.
จังหวัดตะกั่วป่า 174 กม.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 223 กม.
จังหวัดภูเก็ต 300 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองระนองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอละอุ่น 43 กม.
อำเภอกะเปอร์ 52 กม.
อำเภอกระบุรี 57 กม.
กิ่งอำเภอสุขสำราญ 85 กม.