WEB.jpg
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

Web.jpg
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

Web001.jpg
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.59 น. ท่านอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีทำบุญตามโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

Web.jpg
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองประจวบฯ และทีมงาน
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล