สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่และภาษีสรรพสามิตแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนโดยทั่วไปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยมีนายวิทยา พรมโยธา สรรพสามิตพื้นที่สาขาหัวหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีสรรพสามิต และประชาสัมพันธ์วิธีการตรวจสอบแสตมป์สรรพสามิตผ่าน Application สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต ณ โรงเรียนบ้านละเมาะ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์