สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่และภาษีสรรพสามิตแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนโดยทั่วไปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่และการขอจดทะเบียนภาษีสรรพสามิตแก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนโดยทั่วไปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดนิโครธาราม หมู่ที่ 4 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์