สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรในองค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด (ESG) ( Environment Social และ Govermance )

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ ละมัย ซีวิว รีสอร์ท อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์