นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 

ร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หมู่บ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์