นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์