วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์