สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร Corporate Social Responsibility (CSR) ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ละมัย ชีวิว รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • 3.jpg
  • 5.jpg