วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์ สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดงานเกษตร และของดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

ณ เวทีกลางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา ร่วมภูมิปัญญาพัฒนาเกษตรไทยเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.jpg