: ผู้บันทึกข้อมูล 

Web.jpg
นักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

web.jpg
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

web.jpg
วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายชัยนาท ฉ่ำทรัพย์ สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล