นายณธัชพงศ์  เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565