วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 

นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์