สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

        วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวปัทมา ศรีสุข สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ผ่านบูรณาการภายในหน่วยงานกระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มช่องทาง ยอดขาย ให้แก่ผู้ประกอบการ ณ ที่ราชพัสดุแปลง ปจ.613 (ชุมชนบ้านทุ่งแฝก) ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 


  • ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 2.png
  • ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 3.jpg
  • ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 4.jpg

 

  • ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 5.jpg