เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

 

 

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

            

            โทรศัพท์สำนักงาน.JPG  

                ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

                e-mail : prajeenburi@excise.go.th

                facebook : http://facebook.com/prachinburi.excise              

                แผนที่ : https://goo.gl/maps/ebXpfDwSGqRD2Hbf7

                    แผนที่.jpg