เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

 

 

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

            ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

            โทรศัพท์ : 0 - 3745 - 4052 - 3

            โทรสาร : 0- 3745 - 4052 - 3 ต่อ 16

            e-mail : prajeenburi@excise.go.th

            facebook : http://facebook.com/prachinburi.excise

              แผนที่ : https://goo.gl/maps/ebXpfDwSGqRD2Hbf7

                    แผนที่.jpg