เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

 

 

 

แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี มีขอบเขตความรับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอ 7 อำเภอ

โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นพื้นที่สาขา 2 สาขา ดังนี้.-

1.สาขาเมืองปราจีนบุรี รับผิดชอบ 4 อำเภอ

(อำเภอเมืองปราจีนบุรี / อำเภอบ้านสร้าง / อำเภอศรีมหาโพธิ์ / อำเภอศรีมโหสถ)

2.สาขากบินทร์บุรี รับผิดชอบ 3 อำเภอ

(อำเภอประจันตคาม / อำเภอกบินทร์บุรี / อำเภอนาดี)

************************************************************************************************

 

 
  
 

 

  
 

 

 

 

  
  
  
  

 RTEmagicC_1408690523-Prachin-o_02.jpg.jpg