ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบในการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ ในเว็ขไซต์หลักของกรมสรรพสามิต และช่องทางอื่นๆ 


  • 333.jpg