พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสำเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมสรรพสามิต


  • 91.jpg
  • 93.jpg
  • 92.jpg