แบบสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และการนำไปปฏิบัติ เรื่องทิศทางองค์กรและการวางแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

คลิกที่นี่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgUU4y1G04aLKnXX3dguNzi6EGPtjtzRyhWkb5qW-M1YJhsw/viewform

 
 
 
 
 

 


  • สไลด์1.JPG