รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รานงานการกำกับติดตามฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการกำกับติดตามฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

 

************************************************************

 

รายงานผลการดำเนินการประจำปีของกรมสรรพสามิต

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของกรมสรรพสามิต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2564 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของกรมสรรพสามิต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2565

 

 

***********************************************************************

 

การติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนกันยายน) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 11 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนสิงหาคม)   

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 10 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนกรกฎาคม)

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนมิถุนายน)

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 8 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนพฤษภาคม)  

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 7 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนเมษายน) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 4 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนมกราคม) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน)

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 1 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนตุลาคม) 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน) 

 ผลการดำเนินงารตามโรงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

 ********************************************************************************

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/

สำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานสรรพสามิตภาค

 

 

 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • ผลการปฎิบัติการราชการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม
  • ผลการปฎิบัติการราชการสำนักสรรพสามิตภาค 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558