ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม
  
04 310562.jpg
นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาในหัวข้อ "โอกาสการลงทุนอุตสาหกรรม EV" ในงานสัมมนา "EV...ยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

รวมกิจกรรม.jpg
กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1 290562.jpg
ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการศึกษาแนวทางการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนำกรณีรถยนต์นำเข้าของผู้นำเข้าอิสระ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

แบบสำรวจการรับรู้ทิศทางองค์กร.jpg
แบบสำรวจการรับรู้ทิศทางองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล