ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม
  
333.jpg
ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

94.jpg
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสำเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

74.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

3030.jpg
การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นความความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 : ผู้บันทึกข้อมูล