ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม
  
94.jpg
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสำเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

74.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

3030.jpg
การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นความความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

2021.jpg
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี-พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
 : ผู้บันทึกข้อมูล