พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยกรมสรรพสามิตจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต


 
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 75.jpg
 • 76.jpg
 • 77.jpg
 • 78.jpg
 • 80.jpg
 • 81.jpg
 • 82.jpg
 • 83.jpg
 • 85.jpg
 •