การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี-พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี-พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่ภิกษุสงฆ์ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต

ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษีและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง


  • 2020.jpg
  • 2023.jpg
  • 2024.jpg
  • 2025.jpg
  • 2026.jpg
  • 2027.jpg
  • 2028.jpg
  • 2029.jpg
  • 2033.jpg