ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภารกิจด้านรายได้ > สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิต (ST - list)
  

สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิต

             - สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิต (ST-list) ปีงบประมาณ 2565 คลิก
            - สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิต (ST-list) ปีงบประมาณ 2564 คลิก
            - สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิต (ST-list) ปีงบประมาณ 2563 คลิก
            - สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิต (ST-list) ปีงบประมาณ 2562 คลิก
            - สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิต (ST-list) ปีงบประมาณ 2561 คลิก
            - สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิต (ST-list) ปีงบประมาณ 2560 คลิก
            - สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิต (ST-list) ปีงบประมาณ 2559 คลิก