เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

                                            ทำเนียบผู้บริหารสำนักแผนภาษี

 

 

ผู้อำนวยการ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

 ผอ.2.jpg

นายณัฐกร อุเทนสุต

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

 ท่านวิไล2.jpg

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

พ.ศ. 2552 - 2557

  ท่านสมณีย์2.jpg

นางสมณีย์ มงคลโภชน์

พ.ศ. 2551 - 2552

 ท่านบุญชัย2.jpg

นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ

พ.ศ. 2540 - 2551