เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 นายณัฐกร  อุเทนสุต.png

นายณัฐกร อุเทนสุต

  ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
Ms.Wilai.jpg

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

 

Rg1-footer.jpg
bullet.gif  
Rg1-footer.jpg