เกี่ยวกับสำนักงาน > บุคลากรในหน่วยงาน
  
บุคลากรในหน่วยงาน สำนักแผนภาษี  
 

แก้ไขรอบ2.jpg  

 

 

 
 

 

 

 อำนวยการ.jpg

 

 

 ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี.jpg

 

 

เเก้ไขรอบ2.1.jpg 

แก้ไขส่วนนวัตกรรม.jpg

ส่วนวางแผน.jpg

ส่วนติดตามและประเมินผล.jpg

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

  

 

  

  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

   

.