เกี่ยวกับสำนักงาน > หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก
  

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก

ภารกิจด้านยุทธศาสตร์

ภารกิจด้านรายได้

ภารกิจด้านนโยบายภาษี