สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำโดย นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็ดพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ช่วงเวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำโดย นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสังกัด ให้มีความสุขกับการปฏิบัติงาน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและทำกิจกรรมร่วมกัน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศศิวิมล พึ่งถิ่น พนักงานการเงินและบัญชี พร้อมด้วยคณะ เป็นตัวแทนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

พิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

รายงานตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้เข้ารับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และถือโอกาสเข้าแนะนำตัวกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยกัน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2564

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment