• ราคาขายปลีกแนะนำ
  • พ.ร.บ. 2560
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชน
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
การรับ-แจกแอลกอฮอล-แปลงไฟล-ย่อ.jpg
สรรพสามิตพื้นภูเก็ต ต้านภัย Covid-19
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

แจ้งเตือนโซนนิ่ง.JPG
แจ้งเตือนผู้ประกอบการในเขตโซนนิ่ง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาพนิ่ง1-ต่อใบอนุญาตปี2563.JPG
การต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศ3.jpg
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร 
 : ผู้บันทึกข้อมูล