สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ณ หาดท่าหลา จังหวัดภูเก็ต

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมกับ ส.การท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต และมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พร้อมด้วยนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และกรรมการมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ณ หาดท่าหลา ป่าคลอก โดยมีนายประเสริฐ ฤทธิ์รักษาประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง และชุมชนป่าคลอกให้การต้อนรับซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นางสาวน้ำอ้อย ชูช่วย ผอ.โรงเรียนบ้านป่าครองชีพร่วมนำนักเรียนมาร่วมปลูกป่า 40 คน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ป่าชายเลน หาดท่าหลา จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาววรัญญา รักษ์ราษพิทักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

บันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖๖

โดย นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ ก่อสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา 11.30 น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ ก่อสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๔๕ น. พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 “จังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 “จังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ณ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพราะชีวิตจะเปลี่ยนได้ด้วยตัวคุณ > รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด > คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต |Phuket Area Excise Office

กิจกรรมฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 และกิจกรรมบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 (เวลา 06.45 น.) นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายพระกุศล โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำ และมีพระครูนิมิตกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 (เวลา 13.30 น.) นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต จัดกิจกรรมบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต | Phuket Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment