การต่อใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2563

 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ต่อเนื่องประจำปี 2563

ที่กำลังจะหมดอายุลง สามารถดำเนินการต่อใบอนุญาตทุกประเภทได้ล่วงหน้าภายใน 90 วัน ก่อนถึงวันหมดอายุ 

เพื่อป้องกันการหลงลืม และอาจถูกดำเนินคดี มีโทษปรับตามกฎหมายสูงสุด ฉบับละ 5,000.- บาท

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 076-212281 ต่อ 21 งานใบอนุญาต หรือติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

face book : Excise Phuket(สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต)