ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้

- ประกาศรายชื่อ

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzux/~edisp/uatucm351739.pdf

- ประการรับสมัคร

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzuw/~edisp/uatucm350200.pdf