สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563

 

 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2563

bullet_blue.png มิถุนายน 2563

bullet_blue.png พฤษภาคม 2563

bullet_blue.png เมษายน 2563

bullet_blue.png มีนาคม 2563

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2563

bullet_blue.png มกราคม 2563

bullet_blue.png ธันวาคม 2562

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2562

bullet_blue.png ตุลาคม 2562

 

bullet_blue.png มิถุนายน 2563

bullet_blue.png พฤษภาคม 2563

bullet_blue.png เมษายน 2563

bullet_blue.png มีนาคม 2563

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2563

bullet_blue.png มกราคม 2563

bullet_blue.png ธันวาคม 2562

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2562

bullet_blue.png ตุลาคม 2562

     

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2561

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2562

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2561

 

 

 

   

                             

 

 การโอนเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมใบอนุญาต                      

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนกันยายน 2567

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนสิงหาคม 2567

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนมิถุนายน 2567

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนเมษายน 2567

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนมีนาคม 2567

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนมกราคม 2567

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนธันวาคม 2566

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

    bullet_blue.png -  ประจำเดือนตุลาคม 2566