สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งบทดลองการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

 

 
 
bullet_blue.pngเมษายน 2565
 
 
bullet_blue.pngพฤษภาคม 2565
 
 
bullet_blue.pngมิถุนายน 2565
 
 
bullet_blue.pngกรกฎาคม 2565
 
 
bullet_blue.pngสิงหาคม 2565
 
bullet_blue.pngมีนาคม 2565
 
bullet_blue.pngกันยายน 2565

 

สถิติงบการเบิกจ่าย(ย้อนหลัง)
 
 
 
                              
                      bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2564
                      bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2563 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2562
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2557
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2561
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2556
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2560
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2555
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2559
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2554
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2558
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2553