สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ช่วงเวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำโดย นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสังกัด ให้มีความสุขกับการปฏิบัติงาน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและทำกิจกรรมร่วมกัน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศศิวิมล พึ่งถิ่น พนักงานการเงินและบัญชี พร้อมด้วยคณะ เป็นตัวแทนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

รายงานตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้เข้ารับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และถือโอกาสเข้าแนะนำตัวกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยกัน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ข้าราชการเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เพื่อดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเนื่องในวันตล้ายวันพระบรมราชสมภพ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวศิน สีตลารมณ์ สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสพรรสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันแม่12สิงหาคม2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำโดยนายวศิน สีตลารมณ์ สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรตืเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ดังนี้

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้มาตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)