สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร 7 ธันวาคม 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร 7 ธันวาคม 2565 ณ วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมตรวจเยี่ยมอ๊ามต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 กันยายน 2565 นำโดยนายเฉลิมพล วิมลโสภา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำสิ่งของอุปโภค บริโภค บริจาคพร้อมตรวจเยี่ยมอ๊ามต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เนื่องในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2565 และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ของสำนักงาน โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

“คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share)

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รูปแบบบูรณาการ ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ยกชั้น (กินห่อ) ร่วมกันในการเสริมสร้างสมานฉันท์เกิดภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11.45 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ “สร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยภาษีสรรพสามิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต จัดกิจกรรมตามโครงการ “สร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยภาษีสรรพสามิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงเรียนถลางพระนางสร้าง มีบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 327 คน ได้ให้ความรู้ ในบทบาทหน้าที่ และร่วมกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดยแจกถุงเท้าจำนวน 309 คู่ แมส จำนวน 309 แพ็ค เสื้อจำนวน 99 ตัว และทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.30 น. และทำพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เวลา 09.09 น. ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.45 น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ