สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยมีพระใบฎีกาปรัชญา สุวิชาโน เจ้าอาวาสวัดสะปำธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ณ วัดสะปำธรรมาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และอ่านคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2567

นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ กิ้มจ้อง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และอ่านคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2567 โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหิศรภักดี ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวางพวงมาลาในนามกระทรวงการคลัง และพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ คบจ.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาในนามกระทรวงการคลัง และพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต มอบหมายให้ นายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชากรสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยมีพระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง ในการนี้ นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ออกเยี่ยมศาลเจ้า เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งได้มอบข้าวสาร และน้ำดื่มให้กับศาลเจ้า เพื่อนำไปประกอบอาหารในโรงเจของศาลเจ้า แจกจ่ายให้กับประชาชน

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เดินทางเยี่ยมศาลเจ้าบางคู ซำก่วนต๋อง (ซำก้ายก้ง) / ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (จ่อสู่ก๋ง) และศาลเจ้าเจ่งอ๋อง เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมนี้ได้มอบข้าวสาร จำนวน 18 ถุง (ถุงละ 5กิโลกรัม) และน้ำดื่ม จำนวน 30 แพค ให้กับศาลเจ้า เพื่อนำไปประกอบอาหารในโรงเจของศาลเจ้า แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มารับประทานอาหารเจ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต (14-23 ตุลาคม 2566) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 พร้อมรับประทานอาหารเจร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลกินเจของจังหวัดภูเก็ต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ ก่อสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ และจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ และจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ในวันที่ 28 กันยายน 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ณ หาดท่าหลา จังหวัดภูเก็ต

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมกับ ส.การท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต และมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พร้อมด้วยนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และกรรมการมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ณ หาดท่าหลา ป่าคลอก โดยมีนายประเสริฐ ฤทธิ์รักษาประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง และชุมชนป่าคลอกให้การต้อนรับซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นางสาวน้ำอ้อย ชูช่วย ผอ.โรงเรียนบ้านป่าครองชีพร่วมนำนักเรียนมาร่วมปลูกป่า 40 คน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ป่าชายเลน หาดท่าหลา จังหวัดภูเก็ต