สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเล : “หรอย ริม เล” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเล : “หรอย ริม เล” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเล “หรอย ริม เล” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (ปลายแหลมสะพานหิน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต