สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 “จังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 “จังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”/h2>

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 “จังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ณ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพราะชีวิตจะเปลี่ยนได้ด้วยตัวคุณ > รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด > คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566