สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี

นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ ก่อสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี ณ สำนักสงฆ์กู้กู ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต และได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักสงฆ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา