สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ออกเยี่ยมศาลเจ้า เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งมอบข้าวสาร และน้ำดื่ม ให้กับศาลเจ้า เพื่อนำไปประกอบอาหารในโรงเจของศาลเจ้า แจกจ่ายให้กับประชาชน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ออกเยี่ยมศาลเจ้า เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งมอบข้าวสาร และน้ำดื่ม ให้กับศาลเจ้า เพื่อนำไปประกอบอาหารในโรงเจของศาลเจ้า แจกจ่ายให้กับประชาชน

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เดินทางเยี่ยมศาลเจ้าบางคู ซำก่วนต๋อง (ซำก้ายก้ง) / ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (จ่อสู่ก๋ง) และศาลเจ้าเจ่งอ๋อง เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมนี้ได้มอบข้าวสาร จำนวน 18 ถุง (ถุงละ 5กิโลกรัม) และน้ำดื่ม จำนวน 30 แพค ให้กับศาลเจ้า เพื่อนำไปประกอบอาหารในโรงเจของศาลเจ้า แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มารับประทานอาหารเจ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต (14-23 ตุลาคม 2566) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 พร้อมรับประทานอาหารเจร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลกินเจของจังหวัดภูเก็ต