สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ ก่อสุข เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ สวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต