สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “สร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยภาษีสรรพสามิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12 สิงหาคม 2565

โครงการ “สร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยภาษีสรรพสามิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต จัดกิจกรรมตามโครงการ “สร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยภาษีสรรพสามิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงเรียนถลางพระนางสร้าง มีบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 327 คน ได้ให้ความรู้ ในบทบาทหน้าที่ และร่วมกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดยแจกถุงเท้าจำนวน 309 คู่ แมส จำนวน 309 แพ็ค เสื้อจำนวน 99 ตัว และทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท