สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

พิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

  •  
  •  
  •