สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

รายงานตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้เข้ารับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และถือโอกาสเข้าแนะนำตัวกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยกัน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2564

  •  
  •  
  •