สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

ข้าราชการเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เพื่อดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

  •  
  •  
  •