สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ช่วงเวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต นำโดย นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสังกัด ให้มีความสุขกับการปฏิบัติงาน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและ ทำกิจกรรมร่วมกัน

  • li>