สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phuket Area Excise Office ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา |Phuket Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076-212281 ต่อ 786002)