สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

พบการทุจริต  ไม่ได้รับความเป็นธรรม  บริการไม่ประทับใจ
โปรดแจ้ง สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต โทร.084-3870154

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

ที่อยู่

ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง (ชั้น3) ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์

076-212281, 076-221040, 076-3548300, 076-217319, 076-213896 , 076-217311 ต่อ 0

เบอร์แฟกซ์

โทรสาร ต่อ 16 (รับอัตโนมัติ)

อีเมล์

phuket@excise.go.th

 facebook

https://www.facebook.com/Excise Phuket

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009577590444

phuket_contact_map.jpg

https://map.longdo.com/p/A10249841/info/mobile/

https://map.longdo.com/p/A10249841/mobile