สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

 

 

 S__16670756-ท่าน ส.พิกุล.jpg

นางพิกุล  ถิ่นธารา

สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

 
             
หน.กรองแก้ว.jpg   นายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร.jpg   พี่โอ๋.jpg   พงศ์พัน.jpg 

 นางสาวกรองแก้ว  อนันต์อมรเลิศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 นายชัยโรจน์  มุลิกะบุตร

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 นายเฉลิมพล  วิมลโสภา

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

นายพงศ์พันธ์  ก่อสุข

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

             

 งานสำนักงาน โครงสร้างปี2563.jpg

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg