สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

 

 

 

นางพิกุล  ถิ่นธารา

สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

 
             
ตำแหน่งว่าง.jpg   ตำแหน่งว่าง.jpg   ตำแหน่งว่าง.jpg   พงศ์พัน.jpg 

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

 นายพงศ์พันธ์  ก่อสุข

 เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

             

 งานสำนักงาน โครงสร้างปี2563.jpg

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg