สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

นายวศิน สีลารมณ์.jpg นายวศิน  สีตลารมณ์ 2561-ปัจจุบัน
     
 boss1.jpg นางสาวจงกลนี  บัวทอง

2559-2561

 
phuket_mgt_piruch1.jpg

นายไพรัช  คุลิมา

2554-2559
 
bullet.gif    
Rg1-footer.jpg