• อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
 

  
mp05.jpg
11 มกราคม 2563 สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา มอบผ้าห่มกันหนาว
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

jjj.jpg
กิจกรรมสรรพสามิตจิตอาสา
9 กรกฎาคม 2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

r05.JPG
ประชุมซักซ้อมกฎ,ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชน
ประชุมซักซ้อมกฎ,ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชน : ผู้บันทึกข้อมูล 

s03.jpg
18 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี : ผู้บันทึกข้อมูล