ประชุมซักซ้อมกฎ,ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชน

วันที่ 21 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จัดประชุมซักซ้อมกฎ,ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชนโดยมีนายอนุรัฐ. ไทยตรง รอง ผวจ.แพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม อำเภอเมืองแพร่

ในการนี้ นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้ร่วมเป็นเกียรติ์ในพิธีเปิดพร้อมกล่าวทักทายผู้ร่วมประชุมโดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินธุรกิจสุราชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” ของนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อกรมสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ การประชุมดังกล่าวมีวิทยากรจาก สตป.,กวข. กรมสรรพสามิต และสรรพสามิตพื้นที่สาขา เข้าร่วมประชุมชี้แจง

 


  • r01.JPG
  • r02.JPG
  • r03.JPG
  • r05.JPG